Affärskonsult inom inköp & upphandling

Upphandlingsexpert med affärsfokus


Din konsult inom upphandling och inköp, hjälper dig med upphandling från start till mål!


Vi hjälper er med upphandlingar från ax till limpa, vilket innebär att ni får hjälp utifrån ert behov.


Vår breda erfarenhet av att ha genomfört över 300 upphandlingar för kommuner, region och dess bolag inom samtliga områden:

  • Varor
  • Tjänster 
  • IT-produkter och tjänster 
  • Byggentreprenader 
  • Tekniska konsulter 


Hjälper myndigheter med förstudier och kartläggning när behovet uppstår. Genomför marknadsanalyser och leverantörsdialoger allt för att kartlägga ert faktiska behov utifrån vad marknaden erbjuder.


Ni får en expert med en fingertoppskänsla för affärer som har koll på vilka avtal en kommun har och som inte genomför en upphandling i onödan. Vi ger er konstruktiv dialog för att se till att ni får rätt avtal i rätt tid.