Offentlig upphandling

Oavsett om du tidigare deltagit i en upphandling eller inte så kan det kännas svårt, krångligt, onödigt och extremt tidskrävande. 


Offentlig upphandling är myndigheternas verktyg för att

konkurrensutsätta sina affärer

Kommuner, regioner och statliga myndigheter inklusive dess bolag omfattas alla av upphandlingsreglerna. Alla myndigheter som ska köpa in någon vara, tjänst eller entreprenad har en skyldighet att konkurrensutsätta sin inköp. Detta syftar till att hushålla med skattemedlen och möjliggöra optimal konkurrens. Detta framgår av reglerna för offentlig upphandling.


Syftet med offentlig upphandling är för att ta tillvara på en rad samhällsintressen:

    • främja kostnadseffektivt användande av skattemedel
    • främja fri rörlighet inom EU
    • undanröja ageranden som begränsar konkurrens
    • underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor
    • se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren vinner.


Reglerna om  upphandling bidrar även till att motverka korruption, bland annat genom att det ställs krav på transparens och insyn i upphandlingsprocessen.


Myndigheterna kan använda upphandling som ett styrmedel för att uppnå viktiga mål avseende till exempel hållbarhet och innovation.


Affärer med myndigheter är en process som kan tyckas vara både svårare och krångligare än att göra affärer med andra företag. Men med rätt kunskap kommer du igång och skriver ett vinnande anbud. 


Vill du veta mer om upphandling och hur vi kan hjälpa dig tveka inte att höra av dig!